GERMANY: 2. BUNDESLIGA

11:30
Aue
? ?
11:30
? ?

GERMANY: 3. LIGA

12:00
? ?

GERMANY: BUNDESLIGA

GERMANY: JUNIOREN BUNDESLIGA NORTH

GERMANY: JUNIOREN BUNDESLIGA SOUTH

GERMANY: OBERLIGA BAYERN NORD

GERMANY: OBERLIGA BAYERN SUD

GERMANY: OBERLIGA BREMEN

13:00
? ?
13:00
? ?

GERMANY: OBERLIGA HAMBURG

13:00
? ?

GERMANY: OBERLIGA HESSEN

13:30
? ?

GERMANY: OBERLIGA MITTELRHEIN

13:00
? ?
13:00
? ?
13:15
? ?
13:30
? ?

GERMANY: OBERLIGA NIEDERRHEIN

13:00
? ?
13:00
? ?
13:00
? ?
13:00
? ?

GERMANY: OBERLIGA NIEDERSACHSEN

13:00
? ?

GERMANY: OBERLIGA NOFV-NORD

11:30
? ?
12:00
? ?
12:00
? ?

GERMANY: OBERLIGA RHEINLAND-PFALZ/SAAR

GERMANY: OBERLIGA SCHLESWIG-HOLSTEIN

12:00
? ?

GERMANY: OBERLIGA WESTFALEN

GERMANY: REGIONALLIGA NORDOST

11:30
? ?
11:30
? ?

GERMANY: REGIONALLIGA NORTH

GERMANY: REGIONALLIGA SUDWEST