GERMANY: 3. LIGA

18:00
? ?

GERMANY: OBERLIGA BAYERN NORD

GERMANY: OBERLIGA BREMEN

GERMANY: OBERLIGA HAMBURG

GERMANY: OBERLIGA MITTELRHEIN

19:00
? ?

GERMANY: OBERLIGA NIEDERSACHSEN

GERMANY: REGIONALLIGA BAYERN

18:00
? ?

GERMANY: REGIONALLIGA NORDOST

18:00
? ?

GERMANY: REGIONALLIGA NORTH

GERMANY: REGIONALLIGA WEST

18:00
? ?